شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

آگهی تجدید مزایده فروش اقلام ضایعاتی

مزایده: ۱۴۰۱D-Z-12 موضوع مزایده: فروش اقلام ضایعاتی سایت ۱ پتروشیمی شیمی بافت مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و همچنین بازدید از اقلام فوق از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ از ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰ به مدت ۵ روزکاری به آدرس ذیل مراجعه و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را تحویل نمایند. مکان بازدید از ضایعات: ماهشهر – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر سایت ۲ تلفن هماهنگی ۰۶۱۵۲۱۱۷۳۹۲داخلی ۱۳۶ تماس حاصل فرمایید . بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

شیمی بافت نویسنده این مقاله:

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

English