شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “تعیین مشاور واجد صلاحیت جهت مشاوره، مدیریت طرحو نظارت بر کار پیمانکار EPC اجرای سیستم ایمنی، اعلان و اطفای مخازن و نواحی صنعتی پتروشیمی شیمی بافت” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.
  1. نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه:
نمایندگان مناقصه گران می توانند در فاصله زمانی هجدهم لغایت نوزدهم آبان ماه نود ونه ( پس از چاپ آگهی های نوبت اول و دوم)، با واریز وجه معادل پنج میلیون ریال به حساب شماره ۲۶۰۶۸۷۵۰۹ بانک رفاه کارگران شعبه مستقل مرکزی ۱۰۱ به نام شرکت پتروشیمی شیمی بافت و ارایه رسید و همچنین معرفی نامه رسمی، به آدرس ذیل مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند . آدرس: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد- خیابان پدیدار پلاک ۲۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد بازرگانی
  1. آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی: ۲۱ آبان ماه ۹۹

شیمی بافت نویسنده این مقاله:

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

English