شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

اعضای هیئت مدیره پتروشیمی شیمی بافت

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

سید محسن شمس

به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

عضو هیئت مدیره

امیرمحسن گرجی

به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

عضو هیئت مدیره

محسن احمدی

به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملت

رئیس هیئت مدیره

علیرضا فهامی

به نمایندگی شرکت مهندسی و نصب فریمکو پارس

عضو هیئت مدیره موظف

اسماعیل باقرپور اردکانی

به نمایندگی شرکت گازلوله

English