شیمی بافت

کارخانه این شرکت به مساحت ۵ هکتار در سایت۳ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  بندر ماهشهر واقع گردیده است. واحد اول تولید MTBE با ظرفیت ۴۵هزار تن در سال ۱۳۸۱ و واحد دوم با همان ظرفیت و در سال ۱۳۸۵ به تولید رسید. خوراک ورودی به این مجتمع شامل برش چهارکربنه (رافینیت ۱) و متانول و محصولات آن شامل متیل ترشیری بوتیل اتر (MTBE) به‌عنوان محصول اصلی و  برش چهار کربنه (رافینیت ۲) به عنوان محصول جانبی است.

MTBE،خصوصیات و کاربرد آن :

متیل ترشری بوتیل اتر، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C5H12O و از خانواده اتر آلیفاتیک اشباع شده، می  باشد.
در دما و فشار استاندارد، مایعی بی رنگ، قابل اشتعال با جرم مولکولی ۱۵/۸۸ بوده و دارای نقطه ذوب ۹- درجه سانتیگراد ، نقطه جوش ۶/۵۳-۲/۵۵ درجه سانتیگراد و فشار بخار در حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد ۲۶۸/۰ بار می باشد. MTBE  در دمای اتاق بی رنگ، اشتعال پذیر ، محلول در آب و تبخیر شونده می باشد. ترکیبات حاوی اکسیژن به عنوان افزاینده عدد اکتان بنزین عمل نموده و دارای مزیت کامل  تر نمودن احتراق بنزین و در نتیجه کاهش قابل توجه در آلاینده  های خروجی اگزوز اتومبیل  ها می باشد.
در برخی موارد به عنوان حل کننده سنگ کیسه صفرا، مصرف پزشکی دارد.

 مزایای استفاده از MTBE:

 • کاهش قابل توجه مخاطرات آن بر سلامت انسان و آلاینده  های تشکیل دهنده مه دود، در مقایسه با تترا اتیل سرب و سایر افزودنی  ها
 • اصلح بودن آن در مقایسه با سایر مواد اکسیژن دار
 • دارا بودن عدد اکتان بالا
 • سهولت دستیابی به مواد اولیه تولید آن
 • فشار بخار و نقطه جوش مناسب
 • معقول بودن هزینه تولید
 • عدم خوردگی و تاثیر گذاری روی فلزات

C4 Raffinate  II ،خصوصیات و کاربرد آن:

فراکسیون بوتن یا C4 Raffinate 2 مخلوطی از ترکیبات هیدروکربنی C4 می باشند و از لحاظ طبقه بندی مواد جز گروه گازهای مایع شده محسوب می شوند. این گازها تحت فشار و حرارت معینی مایع هستند ( مثلا در شرایط تولید در واحد MTBE) در درجه حرارت و فشار معمولی محیط به بخار تبدیل می شوند. این گازها از هوا سنگینتر می باشند. بخارات آنها قابل احتراق می باشد.
ترکیبی از گازهای چهار کربنه شامل بوتن  ها (سیس، ترانس۲ بوتن و ۱-بوتن) و بوتان (ایزوبوتان و نرمال بوتان) است؛ که در موارد زیر کاربرد دارد :

 • جز مواد اولیه در تولید واحدهای الفینی کاربرد دارد.
 • در تولید MEK کاربرد دارد.
 • به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.
 • درجه حرارت اشتعال : ۸۰- درجه سانتیگراد تا ۶۰- درجه سانتیگراد (برحسب استاندارد DIN 51755 )
 • درجه حرارت احتراق: ۳۲۴ تا ۴۶۵ درجه سانتیگراد ( بر حسب استاندارد DIN 51755 )
 • دانسیته در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد : ۵۸۰ کیلوگرم بر متر مکعب
 • فشار بخار بر حسب بار در ۲۰ درجه سانتیگراد : bar 918/1