۱۳۹۸-۱۱-۲۱

آگهی مزایده عمومی فروش ۱۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۱۰۰۰ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به فروش برساند. از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۱

آگهی مزایده عمومی فروش محصول MTBE و رافینت ۲

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۱۰۰۰ تن از محصول صادراتي MTBE و ۱۰۰۰ تن رافینت داخلی ۲ داخلی از طريق مزايده به فروش برساند. […]
۱۳۹۸-۱۱-۲۱

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد […]
۱۳۹۸-۱۱-۱۵

آگهی مناقصه شناسایی و تعمیرکار نوسازی کمپرسور گاز مایع سایت ۲

ویژه کلیه افراد و شرکتهای معتبر دارای دانش و تخصص تعمیر و نوسازی کمپرسور احتراماً از شرکتهای فوق دعوت می گردد در صورت تمایل به شرکت […]
۱۳۹۸-۱۱-۱۴

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت شماره مزایده: HAL-015 مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز […]