۱۳۹۸-۱۱-۰۲

رشد تولید و فروش ۹ ماهه در پتروشیمی شیمی بافت

مدیرعامل پتروشیمی شیمی بافت (از شرکت ها تابعه شستا) از رشد تولید و سود حاصل از فروش محصولات این شرکت طی ۹ ماه گذشته امسال خبر […]
۱۳۹۸-۱۱-۰۲

آگهی تجدید مناقصه شناسایی و انتخاب مشاور

موضوع: شناسایی و انتخاب مشاور انجام مطالعات استراتژیک شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ آخرین مهلت تحویل پاکات: […]
۱۳۹۸-۱۱-۰۱

شیمی بافت و ثبت یک رکورد جدید در فروش ماهانه

پتروشیمی شیمی بافت (از شرکت های تابعه شستا) با پشت سر نهادن رکورد قبلی فروش MTBE، در دی ماه و MEK در آذرماه امسال موفق شد […]
۱۳۹۸-۱۰-۳۰

کسب رتبه ۱۵۳ در بین شرکت های برتر سال ۹۸ توسط شرکت شیمی بافت

شرکت پتروشیمی شیمی بافت (از شرکت های تابعه شستا) موفق شد رتبه یکصد و پنجاه و سومین شرکت را در بین ۵۰۰ شرکت برتر سال ۹۸ […]
۱۳۹۸-۱۰-۲۸

آگهی مزایده فروش متیل اتیل کتون (MEK)

موضوع مزایده : فروش ۲۰۰ تن متیل اتیل کتون (MEK) شماره مزایده: MEK-014 مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز ­شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ کلیه متقاضیان […]