شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

حضور پتروشیمی شیمی بافت در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت با هدف ارایه محصولات و توانمندی های خود در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی حضور یافت . به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از صبح روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت با هدف ارایه محصولات و توانمندی های خود در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی حضور ...

ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید کویل و راکتورهای سرب کاری شده

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “خرید کویل و راکتورهای سرب کاری شده ” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱-نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه: نمایندگان مناقصه ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “خرید کویل و راکتورهای سرب کاری شده ” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت ...

ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید شیرهای اطمینان(PSV)

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “خرید شیرهای اطمینان(PSV) ” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱-نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه: نمایندگان مناقصه گران می توانند در ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “خرید شیرهای اطمینان(PSV) ” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱-نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه: نمایندگان مناقصه گران می توانند ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه ” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ۱-نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه: نمایندگان مناقصه ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه ” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت ...

ادامه مطلب
English