2018-09-15

آگهی مزایده عمومی شماره HAL-003 فروش ۵۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) نوبت اول

کلیه متقاضیان می­توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ­شنبه ۳۱/۰۶/۹۷ به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار […]
2018-10-22

آگهی مزایده عمومی شماره RAF-01 فروش ۹۰ تن نرمال بوتان (رافینت ۳) نوبت اول

کلیه متقاضیان می­توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۹۷/۰۸/۰۷ به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار […]
2019-04-07

آگهی مزایده عمومی فروش محصول MTBE و رافینت ۲

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۵۰۰۰ تن از محصول صادراتي MTBE و ۵۰۰۰ تن رافینت ۲ را از طريق مزايده به منظور صادرات به […]
2019-05-08

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند از شركتهاي […]
2019-05-13

آگهی مناقصه تعمیر اساسی دو دستگاه از کولینگ تاورهای طرح بتنی

English