شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 1400D-HAL-13 قیمت پایه: 33/300 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/05/23 کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و ...

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 1400D-HAL-13 قیمت پایه: 33/300 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 1400D-HAL-12 قیمت پایه: 33/300 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/05/13 کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و ...

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 1400D-HAL-12 قیمت پایه: 33/300 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: ...

ادامه مطلب

اسناد تکمیلی مناقصه خرید بانک خازنی و فیلتر هارمونیک بر اساس شناسایی هارمونیک های سیستم

احتراما پیرو دریافت سوالات شرکت کنندگان در مناقصه خرید بانک خازنی به همراه فیلتر های هارمونیک آن، در ادامه ضمن تمدید زمان آخرین مهلت تحویل پاکات تا تاریخ 06 / 05 / 1400 کلیات سوالات فنی پاسخ داده شده و مدارک فنی درخواستی نیز به ...

احتراما پیرو دریافت سوالات شرکت کنندگان در مناقصه خرید بانک خازنی به همراه فیلتر های هارمونیک آن، در ادامه ضمن تمدید زمان آخرین مهلت ...

ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "انتخاب پیمانکار خدمات تعمیرات سایت دو شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. 1-نحوه دریافت ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "انتخاب پیمانکار خدمات تعمیرات سایت دو شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" مناقصه عمومی ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه خرید بانک خازنی به همراه فیلتر هارمونیک

موضوع آگهی: مناقصه خرید بانک خازنی به همراه فیلتر هارمونیک تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت تحویل پاکات: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز کلیه شرکت های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط ...

موضوع آگهی: مناقصه خرید بانک خازنی به همراه فیلتر هارمونیک تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت ...

ادامه مطلب
English