2020-04-01

آگهی مزایده عمومی فروش ۲۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت۲

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٢٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي […]
2020-04-11

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش ۱۰۰ تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) تولیدی شرکت شیمی بافت شماره مزایده: HAL-018 قیمت پایه: ۲۵,۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم (سپرده شرکت […]
2020-04-13

آگهی مزایده عمومی فروش داخلی محصول MTBE

موضوع مزایده: فروش ۱۰۰۰ تن متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) در داخل کشور شماره مزایده: ۹۹D-M-1 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه […]
2020-04-13

آگهی مزایده فروش صادراتی MEK

موضوع مزایده: فروش ۴۰۰ تن متیل اتیل کتون (MEK) جهت صادرات شماره مزایده: ۹۹E-MEK-1 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۲ […]
2020-04-13

آگهی مزایده عمومی فروش داخلی محصول رافینت۲

موضوع مزایده: فروش ۱۰۰۰ تن رافینت۲ در داخل کشور شماره مزایده: ۹۹D-R-1 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۲ کلیه متقاضیان […]
English