2020-07-28

آگهی تجدیدمناقصه ساخت ۲ عدد سردخانه بالای صفر و زیر صفر

موضوع: ساخت ۲ عدد سردخانه بالای صفر و زیر صفر در ساختمان رستوران شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ تا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آخرین […]
2020-07-28

آگهی تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای خط آب بهداشتی

موضوع: انتخاب پیمانکار اجرای خط آب بهداشتیتاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تامورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵آخرین مهلت تحویل پاکات: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳کلیه افراد و شرکت های پیمانکاری در […]
2020-07-29

آگهی مناقصه خرید کانتینر

موضوع: خرید ۵ عدد کانتینر ۴۰ فوت شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ تا مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ آخرین مهلت تحویل پاکات: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ کلیه  […]
2020-08-02

آگهی مزایده فروش صادراتی MTBE

موضوع مزایده: فروش ۳۶۰۰۰ تن MTBE جهت صادرات شماره مزایده: ۹۹E-M-4 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۹۹/۰۵/۱۹ تنها شرکت های […]
2020-08-17

آگهی مزایده فروش داخلی ضایعات شرکت شیمی بافت

مزایده: ۹۹D-Z-1شرکت شیمی بافت در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مستعمل خود ( فلز ، پلاستیک ، چوب و … ) را از طریقمزایده عمومی بفروش […]
English