شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 99D-HAL-8 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1399/11/26 کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده ...

موضوع مزایده : فروش 100 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 99D-HAL-8 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه 1399/11/26 ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “انتخاب پیمانکار ساخت دو دهنه سوله سایت دو شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “انتخاب پیمانکار ساخت دو دهنه سوله سایت دو شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی” ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "خرید اقلام لوله کشی دارای پوشش PTFE و PFA سایت دو شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "خرید اقلام لوله کشی دارای پوشش PTFE و PFA سایت دو شرکت شیمی بافت در منطقه ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "انتخاب پیمانکار خدمات تعمیرات سایت یک شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند. نحوه دریافت ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت "انتخاب پیمانکار خدمات تعمیرات سایت یک شرکت شیمی بافت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" مناقصه عمومی ...

ادامه مطلب

آگهی شناسایی و انتخاب پیمانکار طبخ و توزیع غذا

موضوع آگهی: شناسایی و انتخاب پیمانکار طبخ و توزیع غذای پرسنل کارخانه شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 99/10/28 آخرین مهلت تحویل پاکات:  99/11/01 کلیه شرکت ها و افراد معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با ...

موضوع آگهی: شناسایی و انتخاب پیمانکار طبخ و توزیع غذای پرسنل کارخانه شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا ...

ادامه مطلب
English