شرکت پتروشیمی شیمی بافت
شرکت پتروشیمی شیمی بافت
تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و میرداماد، کوچه پدیدار پلاک ۲۲

آگهی مزایده فروش الکل سنگین

موضوع مزایده : فروش 50 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 1400D-HAL-14 قیمت پایه: 43/750 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/10/13 کلیه متقاضیان می توانند از لینک های زیر اسناد مزایده را دریافت و ...

موضوع مزایده : فروش 50 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) شماره مزایده: 1400D-HAL-14 قیمت پایه: 43/750 ریال در هر کیلوگرم مهلت شرکت در مزایده: ...

ادامه مطلب

آگهی مزایده فروش MEK

موضوع مزایده: فروش داخلی 30 تن متیل اتیل کتون (MEK) تولیدی پتروشیمی شیمی بافت شماره مزایده: 1400D-MEK-2 ارائه مجوز معتبراز سوی سازمان غذا و دارو برای خرید MEK الزامی است. مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/09/22 کلیه ...

موضوع مزایده: فروش داخلی 30 تن متیل اتیل کتون (MEK) تولیدی پتروشیمی شیمی بافت شماره مزایده: 1400D-MEK-2 ارائه مجوز معتبراز سوی سازمان غذا و ...

ادامه مطلب

آگهی تجدید مناقصه خرید فیلتر سرامیکی

موضوع آگهی: مناقصه خرید فیلتر سرامیکی تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت تحویل پاکات: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز کلیه شرکت های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مذکور در ...

موضوع آگهی: مناقصه خرید فیلتر سرامیکی تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت تحویل پاکات: از تاریخ ...

ادامه مطلب

آگهی مناقصه خرید لوله آتشخوار

موضوع آگهی: خرید لوله آتشخوار تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت تحویل پاکات: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز کلیه شرکت های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مذکور در صورت ...

موضوع آگهی: خرید لوله آتشخوار تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 14 روز آخرین مهلت تحویل پاکات: از تاریخ انتشار ...

ادامه مطلب

آگهی شناسایی مشاور انجام مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد در راستای تحقق اهداف توسعه مولد و پایدار و بهره مندی بهینه از ظرفیت های موجود، نسبت به ارزیابی انجام مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی و تدوین طرح سرمایه گذاری متناسب جهت پروژه های مختلف از طریق ...

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد در راستای تحقق اهداف توسعه مولد و پایدار و بهره مندی بهینه از ظرفیت های موجود، نسبت ...

ادامه مطلب
English