2019-10-21

آگهی مزایده عمومی فروش ۲۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٢٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي […]
2019-10-30

آگهی مناقصه خرید شیرهای اطمینان، اقلام ابزار دقیق، ولو و اتصالات،پوزیشنر

موضوع آگهی: خرید شیرهای اطمینان، اقلام ابزار دقیق، ولو و اتصالات،پوزیشنر تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی بمدت یک هفته کلیه شرکت ها و […]
2019-10-30

آگهی مناقصه خرید، نصب و اجرای سقف ساندویچ پنل

موضوع آگهی: خرید، نصب و اجرای سقف ساندویچ پنل تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی بمدت یک هفته کلیه شرکت ها و افراد معتبر […]
2019-11-03

آگهی شناسایی وانتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه

موضوع آگهی: شناسایی و انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه های شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۸/۰۸/۱۸ […]
2019-11-03

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد […]
English