2020-01-07

آگهی مزایده عمومی فروش ۲۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت ۲

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۲٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو  را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از […]
2020-01-18

آگهی مزایده فروش متیل اتیل کتون (MEK)

موضوع مزایده : فروش ۲۰۰ تن متیل اتیل کتون (MEK) شماره مزایده: MEK-014 مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز ­شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ کلیه متقاضیان […]
2020-01-21

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد […]
2020-01-21

آگهی مزایده عمومی فروش ۲۰۰۰ تن محصول صادراتی رافینت ۲

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۲٠٠٠ تن از محصول صادراتي رافينت دو را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از […]
2020-01-22

آگهی تجدید مناقصه شناسایی و انتخاب مشاور

موضوع آگهی: شناسایی و انتخاب مشاور انجام مطالعات استراتژیک شرکت شیمی بافت تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ آخرین مهلت تحویل […]
English