2020-02-04

آگهی مناقصه شناسایی و تعمیرکار نوسازی کمپرسور گاز مایع سایت ۲

ویژه کلیه افراد و شرکتهای معتبر دارای دانش و تخصص تعمیر و نوسازی کمپرسور احتراماً از شرکتهای فوق دعوت می گردد در صورت تمایل به شرکت […]
2020-02-09

آگهی مزایده عمومی فروش ۵۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد […]
2020-02-09

آگهی مزایده عمومی فروش محصول MTBE و رافینت ۲

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۱۰۰۰ تن از محصول صادراتي MTBE و ۱۰۰۰ تن رافینت داخلی ۲ داخلی از طريق مزايده به فروش برساند. […]
2020-02-10

آگهی مزایده عمومی فروش ۱۰۰۰ تن محصول صادراتی MTBE

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار ۱۰۰۰ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به فروش برساند. از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل […]
2020-02-10

فراخوان اعطای عامیلت فروش محصول MEK شرکت شیمی بافت

شماره فراخوان : MEK-016 شرکت شیمی بافت، در نظر دارد جهت عرضة محصول تولیدی خود در سطح کشور، اقدام به اعطای عاملیت فروش متیل اتیل کتون […]
English